Adóazonosító jel igénylés

2017.01.29

A családi kedvezmény érvényesítéséhez az adóelőleg nyilatkozaton 2015-ben még elég szerepeltetni a gyermek nevét és természetes azonosító adatait, viszont 2016-tól...

2016. január 1-jétől ez megváltozik és kötelező szerepeltetni a gyermek adóazonosító jelét is a nyilatkozaton.
Adóazonosító jel hiányában a kedvezmény 2016. évtől nem érvényesíthető!

Sokan kérdezik, hogy van-e vajon a gyermekének adóazonosító jele?

Nos, 2005. december 31. napja után született gyermeket önálló életkezdési támogatás illeti meg, melyhez az adóazonosító jelet az adóhatóság hivatalból állapítja meg. (Kiküldték postán, hogy mi a gyermek adóazonosító jele)2008. december 8-a után született gyermekek részére az adóhatóság az adóazonosító jel megképzésén túl az adóigazolványt (adókártyát) is kiállítja hivatalból.Ha korábban született a gyermek, akkor érdemes még idén intézkedni az adókártya megkéréséről, hogy jövőre már zökkenőmentes legyen a nyilatkozat kitöltése.

2006. január 1. napja előtt született magánszemélyek, akik még nem rendelkeznek adóazonosító jellel, illetve adókártyával, a 'T34-es nyomtatványon igényelhetik meg azokat (2015. évre vonatkozóan 15T34. számú nyomtatványon).A 'T34-es nyomtatvány mellé csatolandó dokumentumok az igénylés során:

• 14 év alatti gyermek részére történő igénylés esetén: a gyorsabb ügyintézés elősegítése érdekében, születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazoló lap/kártya

• 14 év feletti gyermek részére történő igénylés esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya, meghatalmazás, ha nem az igénylő vagy törvényes képviselő (pl.: szülő) jár el

Postai úton vagy személyes intézkedés esetén az adatlapot két példányban kell benyújtani a NAV bármely megyei (fővárosi) igazgatóságához. A bejelentett adatokat igazoló okiratokat másolatban kell csatolni az adatlapokhoz.

Az adóigazolvány kiadása díjmentes, ha első alkalommal történik a kiadása.

Önnek is kérdése van? Üzenje meg nekünk!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a cikkekben olvasható információk nem minősülnek hivatalos tanácsadásnak, így a használatukból eredő esetleges veszteségekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a cikkek dátumára is, mivel előfordulhat, hogy az idő múlásával az információk elvesztik aktualitásukat.