Amit mindenképpen tudnia kell a próbaidőről!

2016.08.28

A próbaidő a munkavállalónak és a munkáltatónak is arra ad lehetőséget, hogy megismerjék egymást, és meggyőződjenek arról, hogy tudják-e teljesíteni a munkaszerződésből eredő kötelezettségeiket.

Amennyiben a felek próbaidőt kívánnak kikötni, azt a munkaszerződésben kell megtenniük, erre kizárólag a munkaviszony létesítésekor van lehetőség, későbbi időpontban még közös megegyezés esetén sincs lehetőség.

A Munka törvénykönyve (Mt.) 45. § (5) bekezdése szerint a felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb 3 hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb tartam kikötése esetén a felek a próbaidőt legfeljebb egy alkalommal meghosszabbíthatják, azonban összességében így sem haladhatja meg a 3 hónapot. Az Mt. 50.§ (4) bekezdése szerint kollektív szerződés rendelkezése alapján a próbaidő tartama legfeljebb 6 hónap lehet.

Más munkakörben - újabb próbaidő?

Előfordul, hogy a munkáltató úgy dönt, hogy a próbaidő után más munkakörben akarja tovább foglalkoztatni a dolgozót és abban a munkakörben is próbaidőt kíván kikötni. Természetesen a munkaszerződés közös megegyezéssel történő módosítása esetén a munkakör megváltoztatására van lehetősége, viszont újabb próbaidő nem köthető ki!

Próbaidő újabb határozott idejű munkaszerződés esetén

Arra is oda kell figyelni, hogy határozott idejű munkaszerződés lejárta után, ha újabb határozott idejű munkaszerződést kötünk, akkor próbaidő ismételten nem köthető ki, hisz a próbaidő célja, hogy megismerjük egymást, ebben az esetben pedig a munkáltató úgymond a dolgozót már "kipróbálta".

3 hónap, vagy 90 nap?

Sok munkáltatónak okoz fejtörést, hogy a 3 hónap egyenlő-e a 90 nappal és akkor melyik nap is jár le pontosan a próbaidő? A munka törvénykönyve "határidő és az időtartam számítása" részében kaphatunk választ ezekre a kérdésekre.

Példán bemutatva, ha 90 nap próbaidőt kötöttünk ki a munkaszerződésben, akkor mivel naptári napot kell nézni, így egy augusztus 1-jén kezdődött munkaviszony próbaideje október 29. napján telik le.

Hónapokban megállapított határidő lejártának napja az a nap, amely számánál fogva a kezdő napnak megfelel, ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja.

Ha 3 hónap próbaidő került kikötésre, akkor az augusztus 1-jén létrejött munkaviszony próbaideje november 1-jén telik le. Ha a határidő utolsó napja hétvégére, esetleg munkaszüneti napra esik, akkor a határidő a következő munkanapon jár le.

Szabadság próbaidő alatt

Próbaidő alatt a munkáltató kiadhat szabadságot a munkavállaló részére. Viszont a munkavállaló a munkaviszony első három hónapja alatt nem kérheti szabadság kiadását, még abban az esetben sem, ha nincs próbaidő kikötve.

Fontos megemlíteni, hogy a szabadság, vagy táppénzes napok nem tolják ki a próbaidő végét.

Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt

Próbaidő alatt a felek azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül megszüntethetik a munkaviszonyt. Mindenképp írásba kell foglalni, tartalmilag pedig ki kell tűnnie belőle, hogy a fél a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését kívánja.

Az azonnali hatályú megszüntetésről szóló nyilatkozatot nem kell megindokolni így azt ne is tegyük! Munkaügyi bíróságon annak valódiságát a munkáltatónak kell bizonyítania.

A próbaidő időtartama alatt történő munkaviszony megszüntetésére a felmondási tilalmak, a felmondási időre, a felmentési időre, valamint a végkielégítésre vonatkozó szabályok nem érvényesülnek.

Viszont mindenképp figyeljünk oda azokra a gyakori esetekre, amikor is a munkavállaló közli, hogy terhes, ill. táppénzre kényszerül próbaidő alatt. Mint ahogy említettem, a védettség ebben az esetben nem érinti a munkavállalót, viszont arra tekintettel megszüntetni a munkaviszonyát, hogy terhes, ill. beteg nem lehet. Persze az azonnali hatályú felmondást indokolni nem kell, de ha vélelmezhető, hogy arra való tekintettel szüntették meg a munkaviszonyt, a munkavállaló jó eséllyel indul egy munkaügyi perben. A bizonyítás viszont a munkavállaló dolga.

A próbaidő alatti azonnali, indoklás nélküli munkaviszony megszüntetést csak a próbaidő lejárta előtt lehet a munkavállalóval érvényesen közölni. Közöltnek akkor lehet tekinteni a megszüntetést, ha a munkavállaló azt kézhez vette (pl. táppénzen lévő munkavállalóval postai úton közölt megszüntetés esetén az átvétel dátumának kell a próbaidőn belül lennie). Ha a dolgozóval személyesen közöljük, de a felmondást nem hajlandó átvenni, akkor erről írjunk egy jegyzőkönyvet és postázzuk a lakcímére az iratokat. Ne feledjük, hogy a kilépő papírjait az utolsó munkában töltött napon, vagy legkésőbb a munkaviszony megszűnését követő ötödik munkanapon ki kell adni a dolgozónak, illetve ki kell fizetni a munkabérét.

Önnek is kérdése van? Üzenje meg nekünk!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a cikkekben olvasható információk nem minősülnek hivatalos tanácsadásnak, így a használatukból eredő esetleges veszteségekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a cikkek dátumára is, mivel előfordulhat, hogy az idő múlásával az információk elvesztik aktualitásukat.