Gyakornokok díjazása: Mennyit kell fizetnem a gyakornokoknak?

2017.05.21

A nyári hónapokban rengeteg diák dolgozik gyakornokként, viszont sok vállalkozás számára nem mindig egyértelmű, hogy milyen díjazás illeti meg őket. Egy diákot foglakoztathatunk hallgatói munkaszerződés vagy tanulószerződés alapján is. Nézzük meg mi is a különbség a kettő között:

1. A hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott diákokra a 2011. évi CCIV. vonatkozik, aminek a 44. § (3a) bekezdése szól a díjazásról, miszerint

A hallgatót az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti.

Ennek megfelelően tehát a 6 hetet meghaladó egybefüggő gyakorlati idő esetén legalább a minimálbér 15 %-át kell megfizetni hetente a gyakornok részére.

2. A tanulószerződés keretében foglalkoztatott diákok díjazásáról a 2011. évi CLXXXVII. törvény 63.§ (2) bekezdése rendelkezik.

63.§ (2) Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha - a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve - a gyakorlati képzési idő eléri

a) a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese,
b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese,
c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese,
d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka,
e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese,
f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese,
g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese.Minkét esetben a tanulói pénzbeli juttatás alapja a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér).

Önnek is kérdése van? Üzenje meg nekünk!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a cikkekben olvasható információk nem minősülnek hivatalos tanácsadásnak, így a használatukból eredő esetleges veszteségekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a cikkek dátumára is, mivel előfordulhat, hogy az idő múlásával az információk elvesztik aktualitásukat.