Hány alkalmi munkavállalót foglalkoztathatok egy nap alatt?

2016.11.11

Sok alkalmi munkavállalót foglalkoztató munkáltató teszi fel ezt a kérdést. Előfordul ugyanis, hogy több munkavállalóra van szükség egy napra és ilyenkor tanácstalanok a munkáltatók, hogy hogyan is lehetne kivitelezni. A létszám ugyanis törvényileg van szabályozva.

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma nem haladhatja meg
• főállású személyt nem foglalkoztató esetén az: 1 főt
• 1-5 főállású esetén a: 2 főt
• 6-20 főállású esetén a: 4 főt
• 20 főállású felett: a munkavállalói létszám 20 %-át.

A létszámkorlát megállapításához a vállalkozás tárgyhónapot megelőző hat havi létszámának átlagát kell alapul venni.

A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 1. § (3) pontja alapján viszont a napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja. Tehát ha pl. 365 fő az alkalmi munkavállalói létszámkerete, akkor foglalkoztathat 1-1 főt az év minden napján, vagy akár 1 nap is foglalkoztathat 365 főt. A lényeg, hogy az éves keretet ne lépje túl. Illetve a tárgyévben fel nem használt létszámkeretet a következő naptári évre nem viheti át.

Mi történik, ha a munkáltatónak az éves kereten felül is szüksége van még munkavállalókra?

Ha a munkáltatónak mégis szüksége lenne egy-egy alkalmi munkásra, miután túllépte a keretet, semmi gond, nyugodtan felvehet akár egy napos határozott időre szóló szerződéssel is dolgozókat, de már nem alkalmi munkásként, hanem teljes közteherfizetés mellett és a Munka Törvénykönyve általános szabályai szerint. (pl. munkaviszony)

Mennyi ideig lehet folyamatosan dolgozni alkalmi munkavállalóként?

A munkáltató és a munkavállaló között a munkaviszony

  • összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig,
  • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig,
  • egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig állhat fenn.

Ha a munkavállaló többfajta munkát is vállal egyszerűsített foglalkoztatás keretében egy évben (idény- és alkalmi munkát egyaránt), a munkaviszonya akkor sem haladhatja meg az évi 120 napot.

Persze az időkeret kimerülése után a munkavállalók más munkáltatóknál folytathatják a munkát, így akár egész évben dolgozhatnak "egyszerűsített formában".

Alkalmi munkavállalónak kifizetett díj

A minimálisan kifizetendő bér alkalmi munkavállaló részére, "alap" munkakör esetén:

a napi minimálbér (5870 Ft) 85%-a, azaz 4 990Ft/nap

A minimálisan kifizetendő bér alkalmi munkavállaló részére, szakmai végzettséget igénylő munkakör esetén: a napi bérminimum (7410 Ft) 87%-a, azaz 6 447 Ft/nap

Tehát ennyit minimum kell számfejteni részükre, ha 8 órát voltak foglalkoztatva. Kevesebb óraszámnál viszont arányosítani lehet.

Adómentes határ

A munkavállaló béréből alapvetően semmit nem kell vonni, de mégis jogosult lesz nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra.

Van viszont egy értékhatár, ami felett az alkalmi munkavállalónak szja-t kell fizetnie, így a bevallása elkészítésekor az adót be kell vallani és meg kell fizetnie.

Adómentes keret "alap" munkakörben: 5870 Ft/nap

Adómentes keret szakképzettséget igénylő munkakörben: 7410 Ft/nap

Adót csak a korlát feletti részre kell fizetni szja-t, nem a teljes összegre.

Kell pótlékot fizetni alkalmi munkavállalóknak?

Pótlékfizetési kötelezettség keletkezhet a normál munkaviszonyhoz hasonlóan, de fontos megjegyezni, hogy az esetleges munkaügyi ellenőrzés vagy adóellenőrzés mindig az adható minimálbérekhez viszonyítva ellenőrzi a pótlékok meglétét vagy hiányát.

A legfontosabb pótlékfizetési kötelezettségek:

• 15% éjszakai pótlék 22 óra és 06 óra közötti munkavégzés esetén (amennyiben a munkavégzés ideje ebben az időszakban meghaladja az egy órát),

• 50% túlóra pótlék a napi 8 óra munkavégzés feletti munkaidőre (egybefüggő több napra történő bejelentés esetén túlóra pótlék nélkül is lehet egyenlőtlen a beosztás, például egybefüggő 2 napra történő bejelentés esetén 1. nap 12 óra munkavégzés, 2. nap 4 óra munkavégzés, átlagosan maximum 8 óra munkavégzés történhet így túlóra pótlék kifizetése nélkül),

• 50% vasárnapi pótlék vasárnapi munkavégzés esetén,

• 100% ünnepnapi pótlék ünnepnapon történő munkavégzés esetén

• A Munka Törvénykönyve szerinti műszakpótlékok több műszakban vagy folyamatos munkarendben történő munkavégzés esetén.

Az alkalmi munkához kapcsolódó közteherfizetés

A munkáltató által fizetendő közteher egységesen, a munkabértől és napi munkaidőtől függetlenül napi 1000 Ft/fő.

A foglalkoztatás létrejötte

Írásbeli munkaszerződés nem szükséges csak, ha a munkavállaló azt kifejezetten kéri. Ez esetben egyszerűsített munkaszerződést kell kötni, mely a NAV honlapjáról letölthető.

A dolgozót bejelenteni a NAV felé ügyfélkapun, vagy telefonon, a 185-ös hívószámon lehet. Illetve elérhető a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) szakemberei által kifejlesztett ingyenesen letölthető alkalmazás, melyen keresztül a munkáltató könnyűszerrel bejelentheti alkalmi- vagy idénymunkásait a NAV felé. Az applikációk között "Egyszerűsített Foglalkoztatás Bejelentőt" néven lehet megtalálni.

Ha a dolgozó nem jelenik meg, vagy a munka valamilyen oknál fogva meghiúsul, akkor a bejelentés után két óra áll rendelkezésre a bejelentés visszavonására, ha csak a bejelentés napjára alkalmazzák a munkavállalót. Ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, akkor az adott nap délelőtt 8 óráig van lehetőség a visszavonásra.

Ha ezt elmulasztják, akkor a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

Alkalmi munkásként egész hónapra meg kell fizetnem az egészségügyi szolgáltatási járulékot?

Ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatás keretében tud elhelyezkedni valaki, tehát sem munkaviszonya, sem egyéb tagsági jogviszonya nincs, illetve egyéb más jogcímen (pl., nyugdíjas, gyesen lévő) sem biztosított, akkor egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló nem minősül a Tbj. szerint biztosítottnak.

Biztosítási jogviszony hiányában viszont teljes hónapra meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Önnek is kérdése van? Üzenje meg nekünk!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a cikkekben olvasható információk nem minősülnek hivatalos tanácsadásnak, így a használatukból eredő esetleges veszteségekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a cikkek dátumára is, mivel előfordulhat, hogy az idő múlásával az információk elvesztik aktualitásukat.