Levonhatom vagy sem? – Letiltás a munkabérből

2016.04.04

A munkabérből való levonásnak kizárólag jogszabály vagy végrehajtható határozat alapján van helye. Sok munkáltató nem tudja, hogy neki mikor van joga a munkabérből letiltást eszközölni. Nos, a munkáltató a követelését a munkabérből akkor vonhatja le, ha az előlegnyújtásból ered.

Az előlegnyújtásból eredő követelés
• a munkabérelőleg
• a munkaviszonynak a munkaidőkeret lejárta előtti megszűnésekor történő elszámolás
• a munkabér-elszámolás korrekciója
• az egyenlőtlen munkaidő-beosztással órabéres díjazásban foglalkoztatott munkavállaló munkabérének elszámolása

A munkabérből való levonás minden más esetben csak akkor lehetséges, ha ehhez a munkavállaló hozzájárul (pl. munkavállaló kártérítési kötelezettsége). Hozzájárulás esetén is csak a levonásmentes munkabérrész fölötti munkabérre lehetséges a levonás. A munkavállaló hozzájárulását mindenképpen írásba kell foglalni.

Mi a levonás alapja, a bruttó, vagy a nettó munkabér?

A levonást mindig a nettó munkabérből kell számítani!

Letiltás alapján a munkaviszonyból származó munkabérből legfeljebb 33 százalékot lehet levonni. A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50 százalékáig terjedhet az alábbi követelések fejében:

• tartásdíj,
• az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés,
• jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás,
• több letiltás esetén.

Mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének (havi 28 500 forint). Ez alól kivétel a gyermektartásdíj végrehajtása. Ott nincs mentesség.

Sokan nem tudják, de korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható viszont a magasabb jövedelműeknél havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét. Vagyis ha a levonások után a fennmaradó munkabérrész meghaladja a 142 500 forintot, akkor a fölötti rész korlátozás nélkül levonható.

Amennyiben egyidejűleg több letiltást szükséges érvényesíteni, azokat a jogszabályban meghatározott sorrendben kell végrehajtani, melynek során elsőbbséget élveznek a tartásdíjak.

Miből vonható le a követelés?

A béren kívüli juttatás kivételével minden olyan, a munkavállaló munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatásból, amelyet személyi jövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség terhel. (pl. betegszabadságra kifizetett összeg, a végkielégítés, a szabadságmegváltás, bónusz, jubileumi jutalom)

Egy TIPP!

Ha a munkavállaló él törvény adta lehetőségével és nem év közben veszi igénybe az őt megillető kedvezményeket (pl. családi kedvezmény, személyi kedvezmény), hanem csak a személyi jövedelemadó bevallásában, akkor mérsékelheti a levonásait, hisz az szja bevallásban visszaigényelt adó vagy járulék nem esik végrehajtás alá.

A munkáltató kötelezettségei

A munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és a végrehajtást kérő felé az összeget átutalni. Ha a letiltásnak akadálya van, akkor a munkáltató köteles arról értesíteni a letiltást kérő szervet.

A munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek, így mindenképp ajánlatos elkérni új munkavállaló belépésekor a tartozásigazolást, illetve kilépéskor kötelező az adós részére kiállítani az igazolást, még abban az esetben is, ha a dolgozónak nincs tartozása.

Ha belépéskor a munkavállaló nem adja át a tartozásról szóló igazolást, a munkáltató akkor is készfizető kezesként felel a levonni elmulasztott összeg erejéig. Ezt szem előtt tartva, ha a munkavállaló többszöri felszólításra sem adja át az igazolást, mindenképp célszerű e tényt írásban rögzíteni.

Abban az esetben, ha a munkáltató alkalmazottja szándékosan nem teljesíti valamely tartozás levonását, az alkalmazottat terheli a felelősség.

Ha a munkáltató jogalap nélkül von le a munkabérből, a munkavállaló munkaügyi bíróság előtt három éves elévülési időn belül követelheti vissza a jogellenesen levont összeget és annak késedelmi kamatát.

Önnek is kérdése van? Üzenje meg nekünk!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a cikkekben olvasható információk nem minősülnek hivatalos tanácsadásnak, így a használatukból eredő esetleges veszteségekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a cikkek dátumára is, mivel előfordulhat, hogy az idő múlásával az információk elvesztik aktualitásukat.