Meddig jár a családi kedvezmény érettségi után?

2017.08.28

Számos esetben keresik meg a munkáltatót a dolgozók "a szomszéd fűje mindig zöldebb" alapon, hogy lehet, hogy a szomszéd fiára augusztus végéig járhat a kedvezmény, a miénkre pedig csak júniusig?

A családi kedvezmény alapja a családi pótlékra jogosultság. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 8. § (1) bekezdés értelmében a családi pótlékra való jogosultság a tanköteles kor végéig vagy a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. - sajátos nevelési igényű tanuló esetében 23. - életévét betölti.

Kulcs lehet a tanév vége kifejezés. A nemzeti köznevelési törvényben meg is találjuk a tanév fogalmát miszerint tanév: az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

Tehát elvileg augusztus végéig jár a családi pótlék, így a családi kedvezmény is. Ez alap esetben így is van, viszont ha a köznevelési törvényt tovább boncolgatjuk, akkor az 53.§ (2) c., pontjában olvashatjuk, hogy a tanulói jogviszony gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg. Tehát érettségiző gyermekünk esetén júliustól nem jár családi pótlék, sőt a családi pótlék összegének a meghatározásánál a gyermekszámba sem számít be.

Gondoljunk bele, mennyit buknak azok a családok, ahol 3 gyermek esetén eddig 3 x 220.000 Ft-ot kaptak havonta, júliustól pedig már csak 2 x 62.500 Ft-ra jogosultak.

Természetesen, ha a leérettségizett gyermek szeptembertől közoktatási intézményben nappali tagozaton tanul tovább, akkor a családi pótlékot újra megigényelheti, legfeljebb két hónap időtartamra utólag is, melyhez szükség lesz az iskola által kitöltött "Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról" elnevezésű nyomtatványra, ekkor a családi kedvezmény újra érvényesíthető.

Ebben az esetben nem szükséges a családi kedvezményt visszamondani, de feltétele, hogy szeptembertől, közoktatási intézmény (nem felsőoktatási intézmény) nappali tagozatán tanuljon tovább a gyermek. Ekkor legkésőbb szeptember 30-ig meg kell igényelni júliustól visszamenőleg a családi pótlékot. Ennek elmaradása esetén adókülönbözettel és bírsággal kell számolni.

Buktató lehet, az is, és érdemes rá odafigyelni, ha például érettségi után a gyermek OKJ-s képzésre jelentkezik. Nem mindegy ugyanis, hogy ezt egy középiskolában indított képzés keretében, vagy valamelyik főiskola szervezésében teszi.

Első esetben ugyanis fog járni családi pótlék a gyermek után (természetesen csak akkor, ha nem múlt el 20 éves), második esetben viszont nem.

Természetesen azért nem, mert a főiskola nem közoktatási intézmény. Családi pótlékot és így családi kedvezményt pedig csak akkor kaphatunk, ha a gyermek közoktatási intézményben tanul.

Közoktatási intézmények az óvodák, az általános iskolák, a szakiskolák, a gimnáziumok és szakközépiskolák, az alapfokú művészetoktatási intézmények, a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények (a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott óvoda, általános iskola, középiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, előkészítő szakiskola, kollégium), a diákotthonok és a kollégiumok.

Jó hír viszont, hogy ha nappali tagozatos hallgatóvá válik valamelyik felsőoktatási intézményben, akkor e hónaptól, ha családi pótlékra nem is vagyunk jogosultak a gyermek után a családi pótlék összegének a meghatározása tekintetében figyelembe kell venni, ami azt is jelenti, hogy a családi kedvezmény összegének meghatározása szempontjából eltartottnak minősül. Tehát az előbb említett három gyermek esetén a családot havonta 2 x 220.000 Ft családi kedvezmény illeti meg. (többek között az előbb említett esetben is, amikor főiskola keretein belül jár OKJ-s képzésre)

Önnek is kérdése van? Üzenje meg nekünk!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a cikkekben olvasható információk nem minősülnek hivatalos tanácsadásnak, így a használatukból eredő esetleges veszteségekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a cikkek dátumára is, mivel előfordulhat, hogy az idő múlásával az információk elvesztik aktualitásukat.