Mennyi bérpótlék jár a munkavállalóknak?

2017.03.09

A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg. A bérpótlék számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló egy órára járó alapbére. A bérpótlék számítási alapjának meghatározásakor...

A bérpótlék számítási alapjának meghatározásakor a havi alapbér összegét általános teljes napi munkaidő esetén százhetvennégy órával, rész- vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a százhetvennégy óra arányos részével kell osztani.

Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés pótléka

A munkavállalónak 50% bérpótlék vagy - munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján - szabadidő jár napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben vagy munkaidőkereten felül végzett munka esetén.

A szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál és erre az alapbér arányos része jár.
A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít.

Tehát ha munkaidőn túl dolgozik 2 órát 200.000 Ft-os alapbérrel, akkor egy 21 munkanapos hónapban arra a két órára jár neki 200.000/168*2=2381 Ft alapbér és erre 200.000/174*2*50%=1149 Ft bérpótlék.

Ha szabadidőt kér, akkor az alapbért ki kell fizetni, de a bérpótlék helyett szabadidőt kap, amit 100% alapbérrel kell kifizetni. Tehát jobban jár a dolgozó.

Ha pihenőnapján lett behívva 2 órára, akkor 200.000/168*2=2381 alapbér és erre 200.000/174*2*100%=2299 Ft bérpótlék jár.

Ha vasárnapra lett behívva pihenőnapján, akkor 50% vasárnapi pótlék és 100% rendkívüli munkaidőre járó pótlék is megilleti.

Ha szabadidőt kér, akkor az alapbért és 50% bérpótlékot kell kifizetni, a szabadidő kiadásán túl.

A szabadidőt legkésőbb az elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban, egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén legkésőbb a munkaidőkeret végéig kell kiadni.

A felek megállapodása alapján a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december harmincegyedik napjáig kell kiadni.

Viszont, attól, hogy a szabadidőt későbbi időpontban is kiadhatom, a rendkívüli munkavégzésre eső alapbért, vagy a 100% bérpótlék helyett választott szabadidő esetén az 50% bérpótlékot, még az adott hónapban, vagy munkaidőkeretben el kell számolni.

Vasárnapi pótlék

A munkavállalót rendes munkaidőben történő munkavégzésért akkor illeti meg 50%-os vasárnapi pótlék, ha a munkavégzésre kizárólag:
• több műszakos tevékenység keretében,
• készenléti jellegű munkakörben, vagy
• a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál kerül sor.

Minden más esetben a munkáltató eltekinthet a vasárnapi pótlék kifizetésétől.

Vasárnapi munkavégzés esetén 50% vasárnapi pótlékra rendkívüli munkaidőben azok a dolgozók jogosultak, akik vasárnapi rendes munkaidőre nem oszthatók be*, illetve az előbb említett 3 esetben. Ezen eseteknél az 50% vasárnapi pótlék a rendkívüli munkaidőre járó pótlék mellett jár.

*101. § (1)55 Vasárnapra rendes munkaidő
a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
b) az idényjellegű,
c) a megszakítás nélküli,
d) a több műszakos tevékenység keretében,
e) a készenléti jellegű munkakörben,
f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,
h) külföldön történő munkavégzés során, valamint
i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.


Munkaszüneti napi pótlék

A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 100% bérpótlék illeti meg.

100% bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén.

A munkaszüneti napi pótléknál nincs jelentősége, hogy a munkavégzést a munkáltató milyen jogcímen rendelte el. Ha a munkavállaló munkaszüneti napon dolgozik, akkor mindenképp jár neki munkaszüneti napi pótlék.

Ha a dolgozó munkaszüneti napon rendkívüli munkaidejében dolgozik, akkor további 100% rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék is megilleti a 100% munkaszüneti pótlékon felül.

Műszakpótlék

A munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a 18 és 6 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 30% bérpótlék (műszakpótlék) jár.Éjszakai pótlék

A munkavállalónak - a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve - éjszakai munkavégzés esetén (22 és 6 óra között), ha ennek tartama az egy órát meghaladja, 15% bérpótlék jár.Pótlékok párhuzamosan

Az egyes bérpótlékok párhuzamosan is megilletik a munkavállalót.
pl. éjszakai túlóráért megilleti a munkavállalót 15% éjszakai pótlék is és 100%rendkívüli munkaidőre járó pótlék
vagy vasárnapra elrendelt rendkívüli munkáért 50% vasárnapi pótlék és 100% rendkívüli munkaidőre járó pótlék

Viszont a dolgozó nem lehet egyszerre jogosult
• éjszakai pótlékra és műszakpótlékra, mert ekkor csak műszakpótlékra jogosult
• illetve vasárnapi és munkaszüneti napra járó pótlék sem jár együtt. Ilyen esetben csak munkaszüneti napra való pótlék jár.

Önnek is kérdése van? Üzenje meg nekünk!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a cikkekben olvasható információk nem minősülnek hivatalos tanácsadásnak, így a használatukból eredő esetleges veszteségekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a cikkek dátumára is, mivel előfordulhat, hogy az idő múlásával az információk elvesztik aktualitásukat.