Táppénz többes jogviszonyban

2016.06.18

Sok dolgozónál fejtörést okoz, hogy ha a munkaviszonyában táppénzre kényszerül, akkor a saját vállalkozásában dolgozhat-e? Nézzük meg akkor a témát egy kicsit közelebbről...

Táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és megfizeti a meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. Több jogviszony esetén mindegyik jogviszonyában meg kell fizetnie.

Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani. Ez a helyzet akkor is igaz, ha a több biztosítási jogviszony ugyanannál a foglalkoztatónál áll fenn.

Tehát a példában szereplő dolgozó, ha a 40 órás munkaviszonyában keresőképtelen és táppénzre kényszerül, attól még az egyéni vállalkozásában dolgozhat. Itt szokták azt a példát említeni, hogy ha egy operett énekesnek el ment a hangja, akkor nem tud énekelni, így táppénzre veszi az orvos, de ha másodállásban könyvelést vállal, azt ugye el tudja látni.

Persze, ha a másik jogviszonyában nem könyvel, hanem kosárlabda játékvezető, akkor neki kell eldöntenie, hogy vállalja-e a munkát, mert a táppénz folyósítását meg kell szüntetni, ha az érintett az orvos utasításait nem tartja be vagy a gyógyulását tudatosan késlelteti.

Eszembe jutott az a példa is, mikor egy kft tagja munkaviszonyban személyesen közreműködik, és mellette megbízással ellátja az ügyvezetői feladatokat ingyen. Egy baleset miatt munkaviszonyában táppénzre kényszerül. Ha bírja, akkor mellette nyugodtan elláthatja az ügyvezetői feladatait. Nem veszélyezteti a másik jogviszonyában kapott táppénzét.

Ezek fényében láthatjuk, hogy előfordulhat olyan eset, hogy míg az egyik jogviszonyában keresőképtelen és táppénzben részesül, addig a másik jogviszonyában munkát végez vagy esetleg szabadságot irat ki.

Itt említeném meg, hogy üzemi baleset esetén a biztosított baleseti táppénzre abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az üzemi baleset érte, függetlenül attól, hogy ebben a biztosítási jogviszonyában pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett-e vagy sem.

A másik jogviszonyában, ha pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége van, a betegszabadságot követően sima táppénz illeti meg.

Önnek is kérdése van? Üzenje meg nekünk!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a cikkekben olvasható információk nem minősülnek hivatalos tanácsadásnak, így a használatukból eredő esetleges veszteségekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a cikkek dátumára is, mivel előfordulhat, hogy az idő múlásával az információk elvesztik aktualitásukat.